Voor wie

Loop je al langer rond met iets dat jou uit je slaap houd of zit je voor jou gevoel “vast” in je leven en zoek je iemand met wie je veilig en in alle openheid kunt praten ? Als counseler biedt ik je rust, tijd, veiligheid, volle aandacht en onvoorwaardelijke aanvaarding. Ik ben graag je metgezel en zal jou ondersteunen in jou proces van verandering. Jij en jou verhaal staan centraal.

Als cliënt sta jij centraal met jou verhaal en wordt je vooral gezien als mens (niet als patiënt) met jou eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. Als counseler ondersteun en begeleid ik je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jou leven. Je krijgt professionele begeleiding waarbij je zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en waarmee je weer richting kunt geven aan jou eigen leven. Oplossingsgericht te werk gaan. Als je eenmaal de stap hebt genomen om hulp te zoeken bij een “probleem” betekent dit dat je niet alleen op dat vlak verandering in gang zet maar ook op een veel breder vlak in je leven de uitwerking zult gaan merken.

Als je niet (meer) gemotiveerd bent en het moeilijk vind actie(s) te ondernemen.
Als je een probleem hebt en niet meer weet waar je passende hulp vind.
Als je moeite hebt om een situatie te accepteren zoals die is.
Als een ingrijpende gebeurtenis jouw leven op zijn kop zet
Als je vaak in conflict raakt op het werk, op school of privé
Als je in je hoofd steeds weer dezelfde film ziet afspelen
Als je je prikkelbaar, moe, teleurgesteld of somber voelt
Als je het moeilijk vind je gevoelens te uiten
Als je het moeilijk vindt om grenzen te stellen
Als je vaak denkt “dat kan ik toch niet “.
Als je “chaos” in je hoofd hebt
Als jij je onzeker of niets waard voelt
Als je niet lekker in je vel zit
Als je geen doel meer hebt
Als je angst(en) hebt
Als je faalangst hebt