Wat is counseling

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychologische begeleiding. Bij counseling kijken we naar het probleem van nu. Als counseler help ik jou met je probleem, situatie(s) of gevoel(ens) om te gaan en het probleem in het juiste perspectief te laten zien en/of op te lossen. Op een respectvolle wijze wordt je geconfronteerd met wat je werkelijk zegt. Ik help je in het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen en handelen en bied je rust, tijd, volle aandacht en onvoorwaardelijke aanvaarding om uiteindelijk diegene te worden die jij graag wilt zijn of al was. Als counseler help ik je te ontdekken wat je “eigenlijke” probleem is. Ik wandel als het ware een stukje met je mee totdat je weer zelfstandig verder kun en weer gaat “leven” in plaats van “overleven.

Aan je verleden kun je niets veranderen, maar aan je toekomst wel !